Werkwijze

Eerste contact

Het eerste contact zal telefonisch of digitaal plaatsvinden. We maken een afspraak voor een intakegesprek, waarbij het liefst beide ouders en het kind aanwezig zijn. 

Intakegesprek

Dit gesprek vindt plaats bij het kind thuis, in de aanwezigheid van beide ouders en het kind. Tijdens dit gesprek bespreken we wat precies de hulpvraag is en wat ik voor jullie kan betekenen. Het intakegesprek is geheel kosteloos en vrijblijvend. Mochten we na dit gesprek besluiten om samen een traject in te gaan, bekijken we hoeveel coachingsessies gewenst zijn, waar deze zullen plaatsvinden en wie er bij aanwezig zullen zijn. 

Het kan zijn dat de hulpvraag buiten mijn deskundigheid valt. In dat geval zal ik altijd doorverwijzen naar een ander soort hulpverlening.

Coachingssessies

Over het algemeen zijn er zo'n vier tot zes sessies nodig om gericht aan de hulpvraag te werken. 

Evaluatiegesprek

Na vier sessies bespreken we de voortgang en kijken we of er meer sessies gewenst zijn.